AgroEnergia

ROLNICY WIEDZĄ CO JEST DOBRE

Wolna Energia wie, że kto jak kto, ale to właśnie Rolnicy wiedzą najlepiej, ile można zyskać dzięki słońcu. Dla nich oczywistym jest, że jego promienie służą do uprawy roślin czy hodowli zwierząt. Ale nie każdy z nich wie, że to nie jedyne możliwe zalety. Panele fotowoltaiczne, korzystające z tych samych, niewyczerpalnych, zasobów, mogą skutecznie wyprodukować prąd, tak niezbędny w funkcjonowaniu każdego gospodarstwa – domowego i rolniczego.

Zielona Energia ekologicznego gospodarstwa

agroenergia

Idealne rozwiązanie dla rolników

AGROENERGIA – to program dofinansowania przeznaczony dla właścicieli lub dzierżawców użytków rolnych, którzy planują inwestycję w instalacje fotowoltaiczną, jak i dla tych rolników, którzy planują zrealizować tzw. Instalację hybrydową, czyli fotowoltaikę i pompę ciepła.  

Chcesz dowiedzieć się więcej o nowej odsłonie programu Agroenergii to zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami energetycznymi.

AGROENERGIA – DOTACJA PODZIELONA NA 2 CZĘŚCI I PRZYSŁUGUJE:

I część

II CZĘŚĆ

Pompy Ciepła
Instalacje Fotowoltaiczne
Magazyny Energii
Biogazownie Rolnicze
Małe Elektrownie Wodne

BUDŻET AGROENERGII

 

Budżet przeznaczony na program AGROENERGIA wynosi 200 mln

Warto również podkreślić, że AGROENERGII nie można łączyć z dotacją MÓJ PRĄDCZYSTE POWIETRZE. Program może łączyć się z ULGĄ TERMOMODERNIZCYJNĄ. Trzeba jednak mieć na uwadze, że odliczenie od podatku zostanie pomniejszone o wartość otrzymanej dotacji. AGROENERGIA może łączyć się ze środkami zwrotnymi z WFOŚiGW. Nie można otrzymać dotacji Agroenergia na modernizację lub rozbudowę instalacji. Instalacja fotowoltaiczna objęta programem musi służyć na zaspokojenie własnych potrzeb energetycznych beneficjenta.

jakie warunki trzeba spełnić

Gospodarstwa rolne, zwłaszcza te nowoczesne wykorzystują coraz więcej energii elektrycznej. Aby nie odczuć drastycznie rosnących cen prądu, warto jak najszybciej zdecydować się na instalację fotowoltaiczną w gospodarstwie rolnym. Instalacja PV może zostać zainstalowana na gruncie lub na dachu budynku gospodarczego. Pompa ciepła umożliwi ogrzanie budynku oraz podgrzanie ciepłej wody użytkowej.  Możliwości jest wiele i na pewno wspólnie z inwestorem znajdziemy najkorzystniejsze rozwiązanie. Koszty utrzymania gospodarstwa rolnego są coraz wyższe, dlatego warto wykorzystać możliwości, jakie dają INSTALACJE OZE, a także DOTACJE, w przypadku gospodarstw rolnych – AGROENERGIA.

Niestety ceny prądu będą coraz wyższe, dlatego im szybciej zostanie podjęta decyzja inwestycji w instalacje OZE, tym lepiej dla gospodarstwa. 

Szansą na zredukowanie kosztów utrzymania gospodarstwa rolnego jest dotacja w ramach programu AGROENERGIA – FOTOWOLTAIKA DLA ROLNIKA 

 

Instalacja nie może rozpocząć się przed przystąpieniem do programu –czyli podpisanie umowy z instalatorem pv i wykonanie instalacji, jak i zakup podzespołów musi odbyć się już po zakwalifikowaniu inwestycji do dofinansowania. Dodatkowo wszystkie elementy instalacji (moduły fotowoltaiczne, czy inne podzespoły) powinny być nowe, nie mieć więcej niż 24 miesiące. 

Instalacja, na którą rolnik uzyska dotację w programie AGROENERGIA musi być użytkowana przez minimum 3 lata od dnia jej zakończenia– za początek działania instalacji uważa się przyłączenie jej do sieci energetycznej i podjęcie w tym zakresie współpracy z Zakładem Energetycznym lub pozyskanie protokołu.

jakia kwota dotacji argoenergia?

Instalacja fotowoltaiczna o mocy między 10, a 50 kW

Instalacja hybrydowa (fotowoltaika i pompa ciepła) – tu konieczne jest przeprowadzenia audytu energetycznego 

Magazyny energii, dostosowane do instalacji

Bezzwrotna dotacja może wynieść maksymalnie do 20% kosztów kwalifikowanych , które są zależne od mocy planowanej instalacji

moc od 10 do 30 kW (włącznie) – do 20 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł.

moc od 30 do 50 kW (włącznie) – do 13 proc. kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys. zł.

Oczywiście dofinansowanie przewidziano także w przypadku instalacji hybrydowej, a więc takiej, która łączy współdziałanie instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła lub instalacji wiatrowej i pompy ciepła. W takim przypadku, łączna moc systemu obliczana jest na podstawie osiągów zastosowanych urządzeń i dotowana dodatkiem w wysokości 10 tys. zł.

Oprócz tego, możliwe jest otrzymanie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynieść więcej niż 50% źródła energii. Dla otrzymania dotacji konieczne jest również zintegrowanie magazynu ze źródłem energii.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu na oficjalnej stronie rządowej
PROGRAM RZĄDOWY DLA ROLNICTWA – AGROENERGIA 

Jak zdobyć dodatkowe finansowanie w ramach "AgroEnergii"

Program „AgroEnergia” wspiera rolników, którzy chcą uruchomić własne ekologiczne źródła energii o mocy zainstalowanej od 10 do 50 kW. O dofinansowanie mogą starać się zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które są właścicielem dzierżawią nieruchomości rolnej na łącznej powierzchni użytków od 1 ha do 300 ha, od przynajmniej jednego roku. Wsparcie dotyczy instalacji:

fotowoltaicznych,

wiatrowych,

pompy ciepła.

Do uzyskania środków finansowych niezbędne jest przeprowadzenie audytu energetycznego, którego rekomendacje wskazują na wnioskowany zakres budowy nowej instalacji OZE. Uwaga! Program „AgroEnergia” obejmuje tylko nowe instalacje. Oznacza to, że nie można liczyć na dofinansowanie rozbudowy istniejącej instalacji OZE. W przypadku paneli słonecznych i elektrowni wiatrowych możliwe jest także otrzymanie pieniędzy związanych z uruchomieniem magazynów energii.

BIOGAZOWNIE ROLNICZE

Biogazownie Rolnicze, a program Agroenergia.

Program „AgroEnergia” wspiera nie tylko OZE, ale również zapewnia pomoc przy budowie biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW). To wsparcie także dla małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW, a także towarzyszących im magazynów energii.

Dzięki niezbędnym inwestycjom w odnawialne źródła energii dzisiejsze rolnictwo jest naprawdę zielone. Dbałość o środowisko naturalne i stworzenie wysokiej jakości warunków do uprawy roślin i hodowli zwierząt to priorytet. Aby mogły efektywnie pracować pierwszym krokiem jest profesjonalny audyt energetyczny. Eksperci „Wolnej Energii”, korzystając z unikatowej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia rynkowego, przeprowadzają całą procedurę szybko i bezproblemowo. To część kompleksowej usługi prowadzonej od pierwszych pomiarów aż do finalnego uruchomienia instalacji i dopełnienia wszelakich formalności. To podstawowa działalność naszej firmy i część ponadczasowego zobowiązania dbałości o nasze wspólne środowisko. Wolna Energia jest firmą odpowiedzialną ekologicznie i pomaga wszystkim tym, dla których dbałość o naszą planetę nie jest jedynie pustym sloganem. Sprawdź sam i dołącz do naszych działań budowy wspólnego, dobrego klimatu!

Formularz

Przygotujemy bezpłatna ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe!

W miarę możliwości prosimy o załączenie zdjęcia rachunku za energię elektryczną, przyspieszy to znacznie proces przygotowania oferty.
Rodzaj obiektu?
Zastosowanie energii elektrycznej