Fotowoltaika

Od 01.01.2019 r. nowe ulgi podatkowe. M.in. na domowe…

Dzięki regulacjom wchodzącym jutro w życie, uldze podatkowej zacznie podlegać zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją. Chodzi m.in. o montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy instalacji fotowoltaicznych.

W dniu 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. ws. określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Czytaj więcej „Od 01.01.2019 r. nowe ulgi podatkowe. M.in. na domowe instalacje OZE”

Oświetlenie

Charakterystyka źródeł światła LED – Co to są LED-y…

Technologia LED, z uwagi na swoje niewątpliwe zalety zastępuje dotychczasowe źródła światła, rewolucjonizując technologie oświetleniowe. Głównymi zaletami oświetlenia LED jest wysoka efektywność świetlna na poziomie 110-150lm/W oraz czas pracy powyżej 60 000 godzin.

Aby zwiększyć efektywność LED producenci zastosowali proste układy optyczne rozsyłające światło pod odpowiednim kątem, zastępując odbłyśniki. Lampy LED znajdują szerokie zastosowanie do oświetlenia hal przemysłowych, linij produkcyjnych, sklepów, galerii i innych obiektów wymagających dobrego oświetlenia. Lampy LED są doskonałym zamiennikiem dla tradycyjnych świetlówek fluorescencyjnych. Brak zawartości szkodliwych substancji, takich jak rtęć, czy ołów, powoduje że lampy LED są doskonałą alternatywą dla oświetlenia, gdzie w środowisku pracy niedopuszczalna jest obecność substancji szkodliwych. Inną bardzo ważną cechą jest niska temperatura pracy do około 20-40 stopni Celsjusza, ograniczająca niebezpieczeństwo pożaru, jak również ogranicza w znacznym stopniu pracę klimatyzatorów w pomieszczeniach.

Czytaj więcej „Charakterystyka źródeł światła LED – Co to są LED-y ?”

Ogrzewanie

Czym jest iREDheat®?

iREDheat® to marka paneli grzewczych podczerwieni najbardziej technicznie zaawansowanych na rynku światowym.

Technologia użyta w stworzeniu paneli iREDheat®, zdefiniowana została w międzynarodowym patencie nr P201331686, który został złożony do hiszpańskiego urzędu patentowego (Oficina Española de Patentes y Marcas) w dniu 19.11.2013 i opublikowany w oficjalnym biuletynie własności przemysłowej BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial) nr 4197 z dnia 18.06.2014. i zawiera prawną ochronę intelektualną wszystkich, 18 zgłoszonych zastrzeżeń patentowych.

Panele grzewcze iREDheat® sterowane są przez inteligentny moduł elektroniczny, zaprojektowany na bazie 32 bitowego procesora ARM, który kontroluje tryb pracy urządzenia poprzez odczyt temperatury powierzchniowej panelu za pomocą sondy, jednocześnie korygując wydajność grzewczą, dostosowując ją do zadanej na pilocie temperatury otoczenia.

Panele grzewcze iREDheat® posiadają dwa opatentowane systemy oszczędnościowe:

System aktywny polegający na ograniczeniu mocy czynnej w pracy urządzenia, oraz system pasywny składający się z warstwy elastomeru syntetycznego, pozwalającego na odzysk ciepła z panelu przy wyłączonym zasilaniu. Użycie obu tych systemów jednocześnie pozwala na osiągnięcie 50% oszczędności zużycia energii elektrycznej w porównaniu do wszystkich innych podobnych systemów ogrzewania podczerwienią.

Czytaj więcej „Czym jest iREDheat®?”

Fotowoltaika

Dobór właściwego falownika

 Wiadomości wstępne

Dobór falowników należy rozpocząć od określenia typu instalacji PV i sposobu jej pracy: on-grid, off-grid, hybrydowa. Każdy z wymienionych systemów ma inny dedykowany falownik  (zob. falowniki). Kolejnym elementem jest moc generatora PV i miejsce jego montażu. Przy mocach >5kWp stosowane są obowiązkowo falowniki trójfazowe, jednofazowe tylko w małych instalacjach. Miejsce montażu wymaga natomiast określonego stopnia zabezpieczenia IP. Falowniki produkowane są np. do montażu tylko wewnętrznego, jak i uniwersalne (montaż wewnętrzny i zewnętrzny). Bardzo ważnym czynnikiem przy projektowaniu falowniku jest niedopasowanie prądowe paneli PV związane z:

  • montażem wybranych paneli pod innym kątem,
  • montażem paneli na różnych dachach w budynku o odmiennej orientacji względem południa
  • problemem okresowego (w ciągu dnia) zacienienia paneli.

Wszystkie te czynniki wymagają decyzji o wyborze konkretnego modelu (np. falownika z dwoma MPP trackerami) lub kilku osobnych falowników w instalacji.

Czytaj więcej „Dobór właściwego falownika”

Fotowoltaika

Zabezpieczenie instalacji PV przed skutkami wyładowań

Piorun powstaje w atmosferze między 2 strefami o odmiennym potencjale elektrycznym. Wskutek nierównomiernego rozkładu wody i lodu oraz występowania wstępujących i zstępujących prądów powietrza wewnątrz chmury tworzą się obszary naładowane dodatnio i ujemnie. Jeśli różnica potencjałów jest zbyt duża, następuje gwałtowne wyładowanie elektryczne.

Wyładowania mogą występować w chmurach burzowych, między dwoma chmurami oraz między chmurą a ziemią, czyli przede wszystkim wyładowania piorunowe doziemne składające się z co najmniej jednego udaru, oraz rzadko występujące także wyładowania oddolne z obiektów o bardzo dużej wysokości. W praktyce, co możemy zaobserwować przy filmowaniu uderzenia pioruna przy pomocy kamery robiącej kilka tysięcy zdjęć na sekundę, w ciągu jednego wyładowania trwającego poniżej jednej sekundy następuje kilka, a nawet kilkanaście przepływów energii do ziemi. Ten fakt odróżnia warunki realne od warunków laboratoryjnych, w których np. bada się ograniczniki przepięć jednym udarem o kształcie fali zbliżonym do prawdziwego wyładowania atmosferycznego.

Czytaj więcej „Zabezpieczenie instalacji PV przed skutkami wyładowań”