Fotowoltaika

Premia termomodernizacyjna

Nawet przy instalacji słonecznej o mocy do 50 kW.

Premia termomodernizacyjna została uproszczona i podniesiona. Celem jest zachęcenie właścicieli domów jednorodzinnych, spółdzielni mieszkaniowych i gmin do inwestycji w oszczędność energii i OZE. Wyższą dotację będzie można otrzymać między innymi, gdy przy termomodernizacji zostaną jednocześnie zamontowane panele fotowoltaiczne. Warunkiem jest jednak zaciągnięcie kredytu i szczegółowe rozliczenie oszczędności energii w audycie energetycznym. Pieniądze są wypłacane na końcu całej inwestycji.

Wsparcie wypłaca Bank Gospodarstwa Krajowego w formie spłaty części kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym. Na początku kwietnia BGK miał w swoim budżecie na ten cel 146 mln zł. Nie ma takich ograniczeń kwotowych jak w programie Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Dotychczas średnia premia termomodernizacyjna wynosiła ok. 50 tys. zł, po zmianach w programie może być większa. Jakie są warunki skorzystania z tych pieniędzy?

Kto może  skorzystać z premii termomodernizacyjnej?

Inwestorem może być właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego, zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej samorządów oraz sieci i lokalnych źródeł ciepła.  Można więc otrzymać premię na termomodernizację domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, burs, hoteli robotniczych, domów opieki społecznej, klasztorów, plebanii itp.

Otrzymają ją właściciele domów, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, jednostki samorządu, spółki prawa handlowego. Nie obejmuje to jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Czytaj także: Premia za panele fotowoltaiczne przy termomodernizacji wzrośnie do 21 proc.

Oszczędność energii

Przedsięwzięcie musi doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię – wykorzystywaną do ogrzewania, ale też do podgrzewania wody użytkowej. W budynkach, których modernizuje się wyłącznie system grzewczy, oszczędność ma wynieść co najmniej 10 proc., w pozostałych – co najmniej 25 proc.

Do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zaliczane jest też zmniejszenie o co najmniej 25 proc. rocznych strat energii w sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je źródłach ciepła. Dotyczy to sieci do budynków, które już spełniają albo mają spełnić wymagania podniesienia efektywności energetycznej.

Do inwestycji zalicza się też przyłączenie do sieci ciepłowniczej i likwidację lokalnego źródła ciepła, gdy koszty ogrzewania spadną o jedną piątą. W katalogu są też: też zmiana źródeł energii na OZE, zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Dopłaty do paneli fotowoltaicznych w premii

Premia przysługuje tylko przy zaciągnięciu kredytu, który pokryje co najmniej 50 proc. kosztów inwestycji. To oznacza, że z premii nie skorzystają inwestorzy realizujący termomodernizacją wyłącznie z własnych środków. „Kredyt musi wynosić nie mniej niż wysokość premii.

Czytaj także: Jak odliczyć panele fotowoltaiczne od podatku

BGK przyznaje podstawową premię termomodernizacyjną w wysokości 16 proc. kosztów przedsięwzięcia. Kwota wzrasta do 21 proc., gdy wraz z termomodernizacją w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja OZE. W koszty wlicza się zarówno termomodernizację jak i zakup i montaż mikroinstalacji. Moc tej instalacji musi wynieść co najmniej 1 kW – w przypadku domu jednorodzinnego i 6 kW – w przypadku pozostałych budynków. Zgodnie z definicją z ustawy o OZE moc mikroinstalacji nie może przekroczyć 50 kW lub 150 kW mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu.

Gdy w budynku znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii jest odpowiednio pomniejszana.

Dodatkowa premia

Przy termomodernizacji bloków z tzw. wielkiej płyty przysługuje dodatkowa premia za połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną ścian zewnętrznych. Na takie prace można dostać z BGK dofinansowanie 50 proc. kosztów. Taki budynek musi potem spełniać podwyższone standardy efektywności energetycznej, które zaczną obowiązywać od 31 grudnia.

Gminy, gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa, mogą sięgnąć po wyższe premie remontowe – do 50 proc. kosztów inwestycji w przypadku komunalnych budynków mieszkalnych. Też trzeba spełnić nowe wymogi podwyższonej efektywności. Wyjątkiem jest, gdy budynek jest zabytkowy. Wtedy też premia może wzrosnąć do 60 proc.

Czytaj także: Wyższa premia termomodernizacyjna

Potrzebne dokumenty

Podstawowym warunkiem jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Audyt jest konieczny do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego przedsięwzięcia. Audyt składa się wraz z wnioskiem kredytowym w banku, który ma podpisaną z BGK umowę. Na początku roku lista ta liczyła kilkanaście banków.

Czytaj także: Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Decyzję o udzieleniu kredytu bank podejmuje zgodnie z własnymi procedurami. Inwestor oświadcza we wniosku o przyznanie premii, że kredyt nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych. Kredyt nie może być przeznaczony na refinansowanie poniesionych kosztów.

Co sprawdzi BGK?

Po zawarciu warunkowej umowy kredytu bank przesyła ją do BGK wraz z wnioskiem inwestora o przyznanie premii termomodernizacyjnej oraz z audytem. BGK zleca weryfikację audytu energetycznego innym podmiotom i na tej podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania premii, a także o jej wysokości.

Czytaj także: Dotowane pożyczki na panele fotowoltaiczne dla spółdzielni mieszkaniowych

Kredyt jest uruchamiany pod warunkiem przyznania premii. W dniu uruchomienia pierwszej transzy inwestor płaci prowizję w wysokości 0,6 proc. premii termomodernizacyjnej. Trzeba pamiętać, że zmiana kwoty kredytu czy zakresu przedsięwzięcia wymaga ponownego przejścia całej procedury.

Sama premia wpływa na konto dopiero, gdy przedsięwzięcie zostanie ukończone w terminie – musi to potwierdzić bank, projektant i inspektor nadzoru. BGK ma na wypłatę 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia z banku kredytującego. Bank zalicza premię termomodernizacyjną przekazaną przez BGK na spłatę kredytu wykorzystanego przez inwestora.

Nadchodzi najlepszy czas fotowoltaiki. Jak dobrze to wykorzystać?

Fotowoltaika

Od 01.01.2019 r. nowe ulgi podatkowe. M.in. na domowe…

Dzięki regulacjom wchodzącym jutro w życie, uldze podatkowej zacznie podlegać zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją. Chodzi m.in. o montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy instalacji fotowoltaicznych.

W dniu 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. ws. określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Czytaj więcej „Od 01.01.2019 r. nowe ulgi podatkowe. M.in. na domowe instalacje OZE”

Fotowoltaika

Dobór właściwego falownika

 Wiadomości wstępne

Dobór falowników należy rozpocząć od określenia typu instalacji PV i sposobu jej pracy: on-grid, off-grid, hybrydowa. Każdy z wymienionych systemów ma inny dedykowany falownik  (zob. falowniki). Kolejnym elementem jest moc generatora PV i miejsce jego montażu. Przy mocach >5kWp stosowane są obowiązkowo falowniki trójfazowe, jednofazowe tylko w małych instalacjach. Miejsce montażu wymaga natomiast określonego stopnia zabezpieczenia IP. Falowniki produkowane są np. do montażu tylko wewnętrznego, jak i uniwersalne (montaż wewnętrzny i zewnętrzny). Bardzo ważnym czynnikiem przy projektowaniu falowniku jest niedopasowanie prądowe paneli PV związane z:

  • montażem wybranych paneli pod innym kątem,
  • montażem paneli na różnych dachach w budynku o odmiennej orientacji względem południa
  • problemem okresowego (w ciągu dnia) zacienienia paneli.

Wszystkie te czynniki wymagają decyzji o wyborze konkretnego modelu (np. falownika z dwoma MPP trackerami) lub kilku osobnych falowników w instalacji.

Czytaj więcej „Dobór właściwego falownika”

Fotowoltaika

Zabezpieczenie instalacji PV przed skutkami wyładowań

Piorun powstaje w atmosferze między 2 strefami o odmiennym potencjale elektrycznym. Wskutek nierównomiernego rozkładu wody i lodu oraz występowania wstępujących i zstępujących prądów powietrza wewnątrz chmury tworzą się obszary naładowane dodatnio i ujemnie. Jeśli różnica potencjałów jest zbyt duża, następuje gwałtowne wyładowanie elektryczne.

Wyładowania mogą występować w chmurach burzowych, między dwoma chmurami oraz między chmurą a ziemią, czyli przede wszystkim wyładowania piorunowe doziemne składające się z co najmniej jednego udaru, oraz rzadko występujące także wyładowania oddolne z obiektów o bardzo dużej wysokości. W praktyce, co możemy zaobserwować przy filmowaniu uderzenia pioruna przy pomocy kamery robiącej kilka tysięcy zdjęć na sekundę, w ciągu jednego wyładowania trwającego poniżej jednej sekundy następuje kilka, a nawet kilkanaście przepływów energii do ziemi. Ten fakt odróżnia warunki realne od warunków laboratoryjnych, w których np. bada się ograniczniki przepięć jednym udarem o kształcie fali zbliżonym do prawdziwego wyładowania atmosferycznego.

Czytaj więcej „Zabezpieczenie instalacji PV przed skutkami wyładowań”