Ogrzewanie

Czym jest iREDheat®?

iREDheat® to marka paneli grzewczych podczerwieni najbardziej technicznie zaawansowanych na rynku światowym.

Technologia użyta w stworzeniu paneli iREDheat®, zdefiniowana została w międzynarodowym patencie nr P201331686, który został złożony do hiszpańskiego urzędu patentowego (Oficina Española de Patentes y Marcas) w dniu 19.11.2013 i opublikowany w oficjalnym biuletynie własności przemysłowej BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial) nr 4197 z dnia 18.06.2014. i zawiera prawną ochronę intelektualną wszystkich, 18 zgłoszonych zastrzeżeń patentowych.

Panele grzewcze iREDheat® sterowane są przez inteligentny moduł elektroniczny, zaprojektowany na bazie 32 bitowego procesora ARM, który kontroluje tryb pracy urządzenia poprzez odczyt temperatury powierzchniowej panelu za pomocą sondy, jednocześnie korygując wydajność grzewczą, dostosowując ją do zadanej na pilocie temperatury otoczenia.

Panele grzewcze iREDheat® posiadają dwa opatentowane systemy oszczędnościowe:

System aktywny polegający na ograniczeniu mocy czynnej w pracy urządzenia, oraz system pasywny składający się z warstwy elastomeru syntetycznego, pozwalającego na odzysk ciepła z panelu przy wyłączonym zasilaniu. Użycie obu tych systemów jednocześnie pozwala na osiągnięcie 50% oszczędności zużycia energii elektrycznej w porównaniu do wszystkich innych podobnych systemów ogrzewania podczerwienią.

Czytaj więcej „Czym jest iREDheat®?”