Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to inicjatywa mająca na celu ograniczenie stężenia dwutlenku węgla w atmosferze poprzez redukcję liczby pieców i zachęcanie obywateli do ich wymiany na bezpieczniejsze dla nich i środowiska alternatywy. Termomodernizacja budynków mieszkalnych dzięki programowi Czyste Powietrze skierowana jest przede wszystkim do osób o niskich dochodach, dla których poniesienie kosztów wymiany instalacji grzewczej byłoby zbyt kosztowne, gdyby miały przeprowadzić ją na własną rękę.

Czyste powietrze - dofinansowaniE 2022

Czyste powietrze - dofinansowanie w rekordowych kwotach

25go stycznia 2022 roku ruszyła trzecia edycja programu, którą wyróżnia rekordowa wysokość dofinansowania, która może wynosić nawet 69 tys. zł. w przypadku osób o najniższych dochodach, czyli:

 • do 900 zł na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym,
 • do 1260 zł na osobę samotnie prowadzącą gospodarstwo,
 • wszystkim, których obowiązuje prawo do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Program Czyste powietrze ma na celu umożliwienie termomodernizacji budynków mieszkalnych osób, których dochody są zbyt niskie, by mogły podjąć się one tego przedsięwzięcia we własnym zakresie. Zmniejszenie progów finansowych do wyżej wymienionych kwot ma zachęcić zainteresowanych wymianą szkodliwego kopciucha na innowacyjny system grzewczy z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych.  osoby o najniższych dochodach mogą liczyć na zapomogę sięgającą:

 • 69 tys. zł. w przypadku wymiany urządzenia grzewczego na system grzewczy z zastosowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • 60 tys. zł w przypadku wymiany urządzenia grzewczego na paliwo stałe.
 

Co obejmuje dofinansowanie Czyste powietrze?

Dofinansowanie Czyste powietrze obejmuje nie tylko wymianę niesprawnego lub przestarzałego urządzenia grzewczego na nowy system ale ponadto pokrywać może również koszty związane z:

 • demontażem lub zakupem i montażem nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu, wśród których wymienić można kolektory słoneczne oraz pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakupem i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakupem i montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakupem i montażem ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych – w tym przypadku pokrywane są również koszty audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej oraz ekspertyz.
 

W przypadku gdy nie zachodzi konieczność wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe urządzenie grzewcze kwota dofinansowania wynosi 30 tys. zł i pozwala na dobranie dodatkowych elementów w postaci:

 • zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż) a w tym także wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu, czyli audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej a także ekspertyz.
 
czyste powietrze

Jakie środki można uzyskać biorąc udział w programie Czyste powietrze?

Program Czyste powietrze wprowadza ograniczenia na dofinansowania określonych typów urządzeń w związku z czym trzeba mieć na uwadze, że dotacja nie pokrywa całości kosztów fotowoltaiki. Środki, jakie można uzyskać na określone rodzaje urządzeń, wskazane są w regulaminie programu Czyste powietrze. W przypadku pomp ciepła powietrze-woda oferowanych przez Wolną Energię możliwym jest uzyskanie:

 • 13500 zł (45% kosztów) w progu podstawowym,
 • 18000 tys. zł (60%) w progu podwyższonym,
 • 27000 tys. zł (90%) w najwyższym progu dofinansowania.

Nieco większe środki można otrzymać w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła – wtedy dofinansowanie wynosi odpowiednio 20,25 tys. zł (45%), 27 tys. zł (60%) i 40,5 tys. zł (90%). Jeszcze wyższe dofinansowanie przysługuje osobom, które zdecydują się na  na kocioł na pelety drzewne o podwyższonym standardzie – jest to odpowiednio 9 tys. zł (45%), 12 tys. zł (60%) lub 18 tys. zł (90%). Alternatywnym rozwiązaniem jest mikroinstalacja fotowoltaiczna, której dofinansowanie wygląda następująco: 5 tys. zł (50%) przy podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania i 9 tys. zł (90%) przy najwyższym.

Na czym polegają zmiany w programie Czyste powietrze?

W związku ze skierowaniem programu Czyste powietrze do osób mniej zamożnych uwzględniono potencjalne problemy z łącznością w postaci dostępu do Internetu czy posiadania urządzeń to umożliwiających. W efekcie w przeciągu najbliższego roku mają zmienić się zasady przydzielania dotacji – dotychczas ubieganie się o dofinansowanie z programu koniecznym było początkowe wyłożenie prywatnych lub pożyczonych z banku środków, które następnie w odpowiednim czasie zostają uregulowane. Uwzględniając potrzeby uboższych program Czyste powietrze ma umożliwić pozyskanie środków na budowę instalacji bez konieczności zapożyczania się na duże kwoty. W chwili obecnej, żeby ubiegać się o dofinansowanie z projektu Czyste powietrze koniecznym jest instalacja urządzeń grzewczych o najwyższych klasach efektywności energetycznej (co najmniej A lub A+), ocieplenie przegród, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, realizacja mikroinstalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej lub wentylacji mechanicznej itp. W roku 2022 wśród zmian, które mają zajść są również:

 

 • sposobność łączenia dofinansowania z Czystego powietrza z gminnymi programami inwestycyjnymi i parasolowymi,
 • możliwość przedłużenia czasu trwania prac w przypadku gdy opóźnienie wynika z przesunięcia terminu przez operatora sieci,
 • dopuszczenie nowej kategorii, w której znajdą się tzw. kotły kwalifikowane i nrak dofinansowań na kotły węglowe – mogą być one zasilane jedynie pelletem lub drewnem kawałkowym,
 • uproszczenie w postaci wsparcia i pomocy podczas składania wniosków.
czyste powietrze - dofinansowanie

Program Czyste powietrze - warunki i zasady pozyskiwania dotacji

Program Czyste powietrze skierowany jest do osób fizycznych – każdego właściciela lokalu mieszkalnego w całym kraju. Dofinansowanie przysługuje gospodarstwom domowym w przypadku gdy:  
 • zarobki osoby składającej wniosek nie przekraczają 100 tys. pln rocznie (próg podstawowy),
 • w gospodarstwie jednoosobowym dochód nie przekracza 2189 pln i w wieloosobowym dochód na jedną osobę nie przekracza 1564 pln (próg podwyższony),
 • gospodarstwo jednoosobowe osiąga przychody 1260 pln/miesiąc a wieloosobowe 900 pln na osobę na miesiąc (najwyższy próg).
  Pomimo szerokiego wachlarza możliwości na zdobycie dofinansowania z programu Czyste powietrze to wciąż wiele osób uprzednio musi rozważyć zapożyczenie się w celu realizacji wszystkich jego założeń – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących programu Czyste powietrze zachęcamy do zapoznania się z naszym formularzem kontaktowym. Z jego pomocą zostawią nam Państwo wiadomość, na którą z przyjemnością odpowiemy w jak najkrótszym czasie – pozostajemy też dostępni pod numerem telefonu +48 666 166 866. Serdecznie zapraszamy!

Formularz

Przygotujemy bezpłatna ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe!

W miarę możliwości prosimy o załączenie zdjęcia rachunku za energię elektryczną, przyspieszy to znacznie proces przygotowania oferty.
Rodzaj obiektu?
Zastosowanie energii elektrycznej