Mój prąd 4.0

Mój prąd 4.0 to kolejna edycja programu mającego na celu zwiększenie produkcji elektrycznej przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych. W ten sposób promowany jest nie tylko ekologiczny sposób pozyskiwania energii elektrycznej, ale również prosumencka energetyka opierająca się na współudziale konsumentów w ilość wytwarzanej energii niezależnie od dystrybuujących ją firm. Program Mój Prąd 4.0 kierowany jest do osób fizycznych na terenie całego kraju a wnioski obejmujące 4. edycję tego programu przyjmowane są od 15go kwietnia 2022 roku. Poznaj warunki, które musisz spełnić by Twój wniosek został pozytywnie rozpatrzony, do kiedy trwa nabór oraz w jaki sposób sprawdzić status swojego wniosku! 

MÓJ PRĄD 4.0 - dofinansowaniE 2022

Mój prąd 4.0 - zasady i podstawowe informacje dotyczące 4. edycji programu

Program dofinansowań Mój prąd 4.0 zakłada rozpropagowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych wśród osób prywatnych. Szacuje się, że ich udział w wytworzonej instalacji elektrycznej sięgał w ubiegłym roku 1,5% a zwiększenie ich liczby ma umożliwić nie tylko redukcję dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery z instalacji gazowych, ale również zwiększyć udział fotowoltaiki w krajowym wytwarzaniu energii elektrycznej. Czwarta edycja programu różni się jednak od poprzednich, w których uczestnicy rozliczali się w systemie net-metering. To jednak nie jedyne zmiany, które pojawiły się w czwartej edycji programu Mój Prąd 4.0 – umożliwia on również uzyskanie dopłat również do innych inwestycji z zakresu magazynowania energii, co wynika ze zmiany w regulacjach przewidujących zmianę systemu opustów na rzecz osoby fizycznej, która zyska uprawnienia do sprzedaży wytworzonej przez własną mikroinstalację fotowoltaiczną energii. W związku z tym Mój Prąd 4.0 to edycja, którą wyróżnia konieczność wdrożenia instalacji do nowego systemu rozliczeń znanego jako net-billing. Osoby, które w chwili obecnej są beneficjentami poprzednich edycji programu, również są zobowiązane do przejścia na system rozliczeń net-billing jeżeli chcą nadal partycypować w  programie – termin przesyłania wniosków, na podstawie których jeszcze przez 15 lat rozliczać się mogli w systemie net-meteringu, minął wraz z dniem 31 marca 2022 r. System net-billing opiera się na rozliczeniu wartości energii wytworzonej przez uczestników programu (prosumentów) w oparciu o wartość energii ustalaną przez ceny z RDN (Rynku Dnia Poprzedniego). Jak należy to rozumieć? Każdy właściciel fotowoltaiki rozliczający się w systemie net-billingowym będzie upoważniony do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii jednak nie po ustalonej przez siebie cenie a cenie giełdowej z poprzedniego miesiąca.  

System net-billing - co musisz wiedzieć o nowych zasadach rozliczeń za fotowoltaikę?

System net-billingowy nie uwzględnia ilości wprowadzonej do sieci energii elektrycznej, jak to było do 1go kwietnia 2022 roku, ale rozlicza prosumentów na podstawie jej wartości. Dotychczasowy system rozliczeń uwzględniał stosunek 1 do 0,8 – za każdą jednostkę energii wprowadzoną do sieci jej producent mógł pobrać za darmo 0,8 jednostki. W przypadku większych instalacji stosunek ten wynosił 1 do 0,7. Znany pod nazwą net-meteringu system rozliczany był rocznie a prosumenci nie byli ponadto zobowiązani do pokrywania zmiennych kosztów dystrybucyjnych wynikających z użytkowania sieci. W chwili obecnej, wprowadzony wraz z końcem 31go marca 2022 r., system net-billingowy wymaga rozliczeń o charakterze jakościowym, czyli wartości energetycznej jednostki wprowadzanej do sieci, a nie ilości jednostek.    

Jakie korzyści wynikają z net-billingu?

System net-billingu pozwala na sprzedaż energii elektrycznej w cenie giełdowej i jej zakup w cenie detalicznej. – jest to istotny aspekt biorąc pod uwagę fakt, że ceny prądu na giełdzie rosną zdecydowanie szybciej niż ceny detaliczne. Stare rozliczenie (w systemie net-meteringu) umożliwiało jedynie 80% zwrot wyprodukowanej energii – system net-billingu umożliwia 100% zwrot kosztów wytworzonej energii. Każdy prosument biorący udział w projekcie ma prawo do sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej w cenie giełdowej z poprzedniego miesiąca. Warto mieć na uwadze, że standardowe zużycie wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną energii nie przekracza 30% w związku z czym do odsprzedaży zakładowi energetycznemu, w większości przypadków, jest nawet 70% energii elektrycznej. Należy również pamiętać, że podobnie w jak dotychczas obowiązującym systemie opustów instalację należy projektować uwzględniając przewymiarowanie o około 30% w stosunku do bieżącego zużycia.

Program Mój Prąd 4.0 - dla kogo?

Tak jak w poprzednich edycjach, również program Mój Prąd 4.0 kierowany jest do osób prywatnych decydujących się na instalację fotowoltaiczną na potrzeby własne. W przypadku chęci uczestnictwa w programie niezbędnym jest podpisanie umowy kompleksowej. Środki w przypadku programu Mój Prąd 4.0 przyznawane są na zakup i montaż nowej instalacji fotowoltaicznej o zakresie mocy od 2-10 kW. Niemożliwym jest więc uzyskanie dofinansowania na rozbudowę lub przebudowę istniejących systemów fotowoltaicznych – na dofinansowanie nie mogą też liczyć osoby, które nie zdecydowały się na zmianę systemu opustów na net-billing. Osoby, które skorzystały już z programu Mój Prąd w poprzednich edycjach mogą jednak ubiegać się o wsparcie, w mniejszym wymiarze, na nową mikroinstalację a także, w normalnym wymiarze dotacji, na pozostałe elementy wspierane w ramach czwartej edycji. Ważną informacją jest to, że dofinansowaniu Mój Prąd 4.0 nie podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła oraz systemy zarządzania energią, których zakup i montaż został zakończony przed dniem 01.02.2020 r. sposobność łączenia dofinansowania z Czystego powietrza z gminnymi programami inwestycyjnymi i parasolowymi.

Jaka jest wysokość dofinansowania Mój Prąd 4.0 i na jakie elementy?

Wysokość dofinansowania Mój Prąd 4.0 zależy od rodzaju fotowoltaiki, na którą zdecyduje się osoba składająca wniosek. Obecna edycja przewiduje następujący zakres dofinansowań:

  • nie więcej niż 4 tys. zł dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów) dla pojedynczych inwestycji,
  • nie więcej niż 5 tys. zł dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, która uzupełniona zostanie o przynajmniej jeden dodatkowy element.

 

Ponadto dofinansowania obejmują dodatkowe podzespoły zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej w następujących zakresach:

  • magazynowania ciepła (w tym zasobniki cwu zasilane pompami ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki cwu z grzałką elektryczną, bufory ciepła oraz pompy ciepła typu powietrze-woda) – wartość dofinansowania w takim przypadku nie przekracza 5 tys.zł;
  • magazynowania energii elektrycznej – magazyn energii w postaci akumulatora musi mieć pojemność nie mniejszą niż 2 kWh przy czym cena za 1 kWh nie może być wyższa niż 4 tys. zł – dofinansowanie nie pokrywa kwot wyższych niż 7,5 tys. zł na pojedynczą inwestycję;
  • systemu zarządzania energią HEMS/EMS – dofinansowanie pokrywa maksymalnie 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie jednak w tym przypadku obligatoryjny jest zakup i montaż magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

 

Łącznie dofinansowanie Mój Prąd 4.0 nie przekracza kwoty 20,5 tys. zł na jedną inwestycję dla osób decydujących się na udział w programie po 31 marca 2022 roku. Nieco inne kwoty na mikroinstalacje fotowoltaiczne obowiązują beneficjentów wcześniejszych edycji i osoby przyłączone do sieci przed dniem 31 marca 2022 o ile nie zdecydowały się przy pozostaniu w opustowym systemie rozliczeń.

 

W przypadku dodatkowych elementów stawka dofinansowania nie zmienia się i wynosi, w przypadku dodatkowych podzespołów przeznaczonych do:

  • magazynowania ciepła (w tym zasobniki cwu zasilane pompami ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki cwu z grzałką elektryczną, bufory ciepła oraz pompy ciepła typu powietrze-woda) – nie więcej niż 5 tys.zł;
  • magazynowania energii elektrycznej – magazyn energii w postaci akumulatora musi mieć pojemność nie mniejszą niż 2 kWh przy czym cena za 1 kWh nie może być wyższa niż 4 tys. zł – kwoty nie wyższe niż 7,5 tys. zł na pojedynczą inwestycję;
  • systemu zarządzania energią HEMS/EMS – maksymalnie 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie jednak w tym przypadku obligatoryjny jest zakup i montaż magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

 

W tym przypadku łączna wartość dofinansowania z programu Mój Prąd 4.0 wynosić może 17,5 tys. zł.

 
 

Dofinansowanie Mój Prąd 4.0 - nabór

Nabór wniosków trwa od 15 kwietnia 2022 roku a sam program posiada budżet sięgający 855 000 tys. zł – pozwala to na dołączenie do programu ponad 41 500 osób (przy wykorzystaniu maksymalnej wartości dofinansowania rzędu 20,5 tys. zł) oraz instalację ponad 48 800 dodatkowych instalacji fotowoltaicznych u obecnych beneficjentów programu Mój Prąd. Wnioski przyjmowane są drogą mailową lub przez platformę ePUAP – dodatkowe wytyczne określa regulamin programu Mój Prąd 4.0. 

Mój Prąd 4.0 - fotowoltaika w atrakcyjnej cenie!

Skorzystanie z programu Mój Prąd 4.0 to jednorazowa okazja na wyposażenie swojego gospodarstwa w odnawialne źródło energii zapewniające szybki zwrot inwestycji i sukcesywne przychody w przypadku odsprzedaży nadwyżki prądu do sieci. Dodatkowo panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła dostępne w ofercie Wolnej Energii charakteryzuje atrakcyjna cena i najwyższa jakość. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – fotowoltaika z Mój Prąd 4.0 to jedna z najlepszych okazji na pozyskanie energii elektrycznej w sposób przyjazny środowisku i ponadto w niższej cenie.

Formularz

Przygotujemy bezpłatna ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe!

W miarę możliwości prosimy o załączenie zdjęcia rachunku za energię elektryczną, przyspieszy to znacznie proces przygotowania oferty.
Rodzaj obiektu?
Zastosowanie energii elektrycznej