Mój prąd 4.0

MÓJ PRĄD – DOFINANSOWANIE DLA MIKROINSTALACJI

MÓJ PRĄD - DARMOWA ENERGIA

DOTACJA MÓJ PRĄD – osoby, które zdecydują się na instalację fotowoltaiczną mogą starać się o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd.

Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd ma na celu wzrost produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub też wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii).

Drastycznie rosnące ceny za energię, coraz wyższe rachunki za prąd! Niestety koszty energii będą jeszcze większe.

Wystarczy własna mikroelektrownia słoneczna. Koszty instalacji fotowoltaicznej zwrócą się po kilku latach, a dodatkowo dzięki dotacji Mój Prąd można uzyskać zwrot wydatków poniesionych na instalację.

Od 15 kwietnia 2022 ruszył kolejny już, czwarty nabór w ramach programu „Mój Prąd”

ważne!

Mój Prąd w nowej odsłonie przysługuje nie tylko na instalacje fotowoltaiczną. Mój prąd 4.0 można uzyskać także magazyny energii i ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie na instalacje PV wraz ze zintegrowanymi urządzeniami może sięgnąć nawet 20 500 złotych.

Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie – net billing, a także dla prosumentów dotychczasowych, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Chcesz wiedzieć więcej ? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami od dotacji!

Pamiętaj, program Mój Prąd trwa do czasu wyczerpania środków alokacji.

MÓJ PRĄD 4.0

do 20 500 . – maksymalna kwota dofinansowania dla nowych instalacji PV połączonych z magazynami ciepła, magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią (nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych)

do 5 000 zł. – dla instalacji fotowoltaicznych

do 2 000 zł. – dla istniejących instalacji PV

możliwość łączenia z ulgą termomodernizacyjną

Nabór wniosków trwa do 22.12.2022 r. lub do wyczerpania środków w budżecie Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 2020 r. O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.

W ramach programu MÓJ PRĄD 4.0 będzie można otrzymać:

do 4 tys. zł – jeśli inwestycja obejmie tylko instalację PV (jedynie panele, które są nieodzownym elementem wniosku). NFOŚiGW proponuje, aby wnioskodawcy decydowali się na dodatkowe elementy, tworzące bardziej efektywny zestaw domowej instalacji fotowoltaicznej, umożliwiający magazynowanie wytworzonej energii (w bateriach lub cieple) oraz jej możliwie dużą autokonsumpcję.

do 5 tys. zł. – przy zainwestowaniu od razu w kilka elementów, dotacja do paneli wzrośnie do 5 tys. zł, a dofinansowanie do pozostałych, zintegrowanych urządzeń ma być następujące:

magazyn ciepła (do 5 tys. zł),

magazyn energii (do 7,5 tys. zł),

system zarządzania energią (do 3 tys. zł).

Łącznie dotacja z NFOŚiGW może zatem wynieść nawet 20,5 tys. zł, przy intensywności dofinansowania dla każdego z elementów do 50% kosztów kwalifikowanych.

Pamiętaj, program Mój Prąd trwa do czasu wyczerpania środków alokacji.
Wybierając jako instalatora Wolną Energię, możesz mieć pewność, że nasi pracownicy złożą wniosek o dotację w Twoim imieniu.
Skontaktuj się z nami na niezobowiązujący audyt i dobór właściwej mocy instalacji, tak aby była odpowiednia do zapotrzebowania Twojego domu.

Formularz

Przygotujemy bezpłatna ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe!

W miarę możliwości prosimy o załączenie zdjęcia rachunku za energię elektryczną, przyspieszy to znacznie proces przygotowania oferty.
Rodzaj obiektu?
Zastosowanie energii elektrycznej