Od 01.01.2019 r. nowe ulgi podatkowe. M.in. na domowe instalacje OZE